تجربه تاریخ

اگر رفتار ملتی از خرد جمعی نشات نگیرد، همه فراز و فرودهای تاریخ را باید تجربه کند!

يك نظر براي “تجربه تاریخ”

  1. وحید گفت:

    در زمینه خرد جمعی می توان گفت:
    نظر هر فرد دو عنصر را در درون خود دارد اطلاعات صحيح و غلط. اطلاعات صحيح (از آن رو که صحيح‌اند) هم‌جهت‌اند و بر روي يکديگر انباشته مي‌شوند اما خطاها در جهات مختلف و غيرهم‌سو عمل مي‌کنند. لذا تمايل به حذف يکديگر دارند. نتيجه اين مي‌شود که پس از جمع نظرات آن‌چه که مي‌ماند اطلاعات صحيح است.

نظر بدهيد