اربعین سایه !

شعری نا تمام از سایه در مورد اربعین!

یا حسین بن علی
خون گرم توهنوزاربعین
از زمین می جوشد
هر کجا باغ گل سرخی هست
آب از این چشمۀ خون می نوشد

کربلایی است دلم

از : پیر پرنیان اندیش ص 773

نظر بدهيد