پیش بینی سرخ پوستها !

سرخ پوستان از رييس جديد مي پرسن: آيا زمستان سختي در پيش است؟رييس جوان قبيله که نميدونسته، جواب ميده براي احتياط بريد هيزم تهيه کنيد بعد ميره به سازمان هواشناسي کشور زنگ ميزنه: آقا امسال زمستون سردي در پيشه؟
پاسخ: اينطور به نظر مياد، پس رييس، دستور ميده که بيشتر هيزم جمع کنند و بعد يه بار ديگه به سازمان هواشناسي زنگ ميزنه: شما نظرقبلي تون رو تاييد ميکنيد؟
 پاسخ: صد در صد، رييس دستور ميده که تمام افراد توانشون رو براي جمع آوري هيزم بيشتر جمع کنند. بعد دوباره به سازمان هواشناسي زنگ ميزنه: آقا شما مطمئنيد که امسال زمستان سردي در پيشه؟ پاسخ: بگذار اينطوري بگم؛ سردترين زمستان در تاريخ معاصر!!!
 رييس قبیله : از کجا مي دونيد؟
پاسخ : چون سرخ پوست‌ها ديوانه وار دارن هيزم جمع مي‌کنن!! خيلي وقتها ما خودمان مسبب وقايع اطرافمان هستيم
.
.

نظر بدهيد