مطالب برچسب ‘ تشیع ’

فوکویاما و تشیع

فوکویاما و تشیع

با فرانسیس فوکویاما که از پژوهشگران  نو محافظه کار است آشنا هستیم. او ژاپنی الاصل و تبعه ی آمریکاست.  مقاله اوبا عنوان:  THE END OF HISTORY AND THE LAST MAN که بعدها در سال 1991 به صورت کتابی با همین نام تکمیل و منتشر شد موجب شهرت جهانی او شد.این متخصص اقتصاد سیاسی اکنون رییس گروه
ادامه مطلب