مطالب برچسب ‘ سبکدوشی ’

سبک دوشی

سبکدوشی ديروز مراسم گرم وصميمانه اي براي توديع آقاي فاني و خانم ها علوي و آرين برگزار شد. در آن جلسه اسب خيال مرا به چهارده سال پيش برد كه به دعوت آقاي خاتمي به كتابخانه آمدم و معاون كتابخانه شدم. در آن زمان تماس زيادي با بدنه جامعه كتابداري  نداشتم و به علت تحصيل
ادامه مطلب