آرشیو برای همه و سواربیکا

طی هفته گذشته دو نشست در گنجینه اسناد ملی ایران برگزار شد. سمینار دو روزه ای با عنوان ” آرشیو برای همه” و ” اجلاس سه روزه روسای آرشیوهای ملی جنوب و غرب آسیا (سواربیکا) . امیدوارم گزارش تفصیلی این دو نشست را همکاران محترم به زودی منتشر کنند. نکاتی در این چند روز چشمگیر بود:

  • بحث های آرشیوی  نیاز به  امعان نظر بیشتر محققان و پژوهش های  توسعه ای زیادی دارد.
  • مفاهیم نظری این حوزه  هنوز برای بسیاری از دست اندرکاران نیز روشن نبوده و دارای ابهام است.شاید برای آینده نیاز باشد که بعضی از این مفاهیم عمیق تر و تخصصی تر مورد بحث قرار گیرد.
  • اقبال به  سمینار” آرشیو برای همه “بسیار چشمگیر بود.
  • در بازدید از نمایشگاه کتاب شرکت کنندگان خارجی اجلاس  از تعداد بازدید کننده و وسعت نمایشگاه اظهار شگفتی می کردند. رئیس آرشیو ملی پاکستان که از کثرت شرکت کنندگان جوان و نوجوان متعجب شده بود گفت” شما آینده ای متفاوت خواهید داشت” پرسیدم چرا؟ گفت” این نسلی که اینگونه مشتاقانه به کتاب و اطلاعات رو آورده است آینده سازان خردمندی  خواهند بود. در کشور ما چنین نیست.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1388ساعت 17:54  توسط فریبرز خسروی

نظر بدهيد