مطالب برچسب ‘ آمار ’

شکنجه دوباره اعداد

شکنجه دوباره اعداد ! وزیر ارشاد اعلام فرموده اند که ” 70 درصد از كتاب هاي منتشر شده در دوره قبل داراي انحرافات اساسي هستند” دوباره مثل اینکه یا در درک عدد دچار مشکلیم یا نمی دانیم وضع نشر کشور چکونه است یا معنای مشکل اساسی را نمی دانیم. سال هاست که نشر قرآن کریم
ادامه مطلبشکنجه دوباره اعداد و خلیج فارس!

شکنجه دوباره اعداد و خلیج فارس! نام خلیج فارس نامی برخاسته از دل تمدن و فرهنگ حاکم بر این پهنه جغرافیایی است و جعل و تحریف شیوخ و اعراب معاند خدشه ای به آن نمی تواند وارد کند. ولی اگر کشورهای عربی و شیخکان خلیج فارس  به خود اجازه می دهند که به بهانه این نام در مسابقات
ادامه مطلب