شکنجه دوباره اعداد

شکنجه دوباره اعداد !
وزیر ارشاد اعلام فرموده اند که ” 70 درصد از كتاب هاي منتشر شده در دوره قبل داراي انحرافات اساسي هستند”

دوباره مثل اینکه یا در درک عدد دچار مشکلیم یا نمی دانیم وضع نشر کشور چکونه است یا معنای مشکل اساسی را نمی دانیم.

سال هاست که نشر قرآن کریم و مفاتیح بیشترین عنوان و تیراژ را در کشور داراست. با کمی تامل می توان دریافت که بیش از سی درصد کتب نشر یافته در کشور به کتبی مثل قران و مفاتیح و کتابهای فقهی و حدیثی و مذهبی تعلق دارد که علی القاعده از نظر ایشان نباید مشکلی داشته باشد.  بقیه حوزه ها که شامل موضوعاتی نظیر  فناوری و علوم محض و ادبیات و… حتی خیل عظیم کتب کمک درسی از نظر ایشان  دارای مشکل اساسی هستند.  پیدا بفرمایید مشکل اساسی را و یاتفسیر فرمایید ۷۰ درصد را! تالیفات ما کتابدران نیز بدون آنکه خود بدانیم جز مشکل داران است !

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 3:28  توسط فریبرز خسروی گفتگو

شکنجه دوباره اعداد و خلیج فارس!

شکنجه دوباره اعداد و خلیج فارس!

نام خلیج فارس نامی برخاسته از دل تمدن و فرهنگ حاکم بر این پهنه جغرافیایی است و جعل و تحریف شیوخ و اعراب معاند خدشه ای به آن نمی تواند وارد کند. ولی اگر کشورهای عربی و شیخکان خلیج فارس  به خود اجازه می دهند که به بهانه این نام در مسابقات ورزشی کشورمان شرکت نکنند لازم است تا مدیران کشور در این زمینه تدابیر اقتصادی و سیاسی مناسبي را اتخاذ کنند. مثلا چرا اجازه حمل مسافر به شرکت هایی مثل شرکت هواپیمایی قطر داده می شود در حالی که نام مجعول را در نقشه هایش به کار می برد. اما به نظر می آید این مدیران محترم به جای اتخاذ تصمیم عملی و محروم ساختن این جاعلان از منافع اقتصادی رو به استدلالهای عجیبی می آورند که مصداق اکمل دفاع بد است . سايت انتخاب مي نويسد كه آقای مشاعی {مشائی } در پنجمين همايش ملي، ،فرهنگي و گردشگري خليج فارس در جزيره کيش فرموده اند:” نام خليج فارس و درياي پارسي از 30ميليون سال پيش به موازات شکل گيري تمدن هاي انساني در منطقه موجوديت يافته است”.

اينكه بر اساس كدام پژوهشي ايشان از سي ميليون سال پيش نام خليج فارس را كشف كرده اند و اصولا مگر از خلقت حضرت آدم و نسل فعلي انساني و پيدايش خط چند سال مي گذرد!!؟. به نظر مي آيد اين هم از همان اعداد و نمراتی است که “شعبان” وار تكرار مي شود .

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت 1388ساعت 5:3  توسط فریبرز خسروی