مطالب برچسب ‘ امیرکبیر ’

زیاده جسارت است

زیاده جسارت است

دست‌خط امیرکبیر خطاب به ناصرالدین شاه را یکی از دوستان عزیز برایم ارسال داشته است. در زمانی که تملق و چاپلوسی شیاع گسترده ای دارد این متن خواندنی و درس آموز است . این متن خواندنی تر می شود اگر بدانیم که به نوشته تابناک طی هفته گذشته  امام جمعه مشهد  امیر کبیر را از
ادامه مطلب