مطالب برچسب ‘ انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ’

که عشق آسان نمود اول!

که عشق آسان نمود اول!

این نوشته در اسفند 90 در لیزنا منتشر شد: لیزنا (گاهی دور/گاهی نزدیک: 1)، دکتر فریبرز خسروی، استاد کتابداری و اطلاع رسانی: لیزناییان عزیز تکلیف کرده اند که مطلبی از گذشته های انجمن بنویسم. آهسته آهسته دارم تاریخی می شوم! به راستی هر اتفاقی از دل گذشته متولد می شود. بدون مطالعه زمینه تاریخی و
ادامه مطلب