مطالب برچسب ‘ توسعه یافتگی ’

گفتگو با دکتر فریبرز خسروی

گفتگو با دکتر فریبرز خسروی

در تاریخ  23 آبان 1384  گفتگویی با خانم نگار مفید داشتم که در سایت تبیان هم منتشر شد: گفتگو با دکتر فریبرز خسروی معاون کتابخانه ملی از افتتاح ساختمان جدید شروع کنیم و تحولی که انتظار می رود تحقق پیدا کند. ایجاد ساختمان، تحول بزرگی در حوزه ی توجه به بحث کتاب، کتاب خوانی، کتابداری
ادامه مطلب