مطالب برچسب ‘ جشن زنگ آخری ’

یکشنبه در دوشنبه 1

یکشنبه در دوشنبه 1

هفته اول خرداد سال 87 بنا به دعوت فرهنگستان علوم تاجیکستان برای شرکت در کنفرانسی با عنوان زبان فارسی (تاجیکی) و تکنولوژی اطلاعات  و ارائه مقاله ای با عنوان ” نحوه تدوین اصطلاحنامه ها و ارزیابی آنها” در دوشنبه بودم . روز یکشنبه مراسم ویژه ای  برپا بود. تاجیک ها رسمی دارند که گویا از دوران
ادامه مطلب