مطالب برچسب ‘ سرقت ادبی ’

عجایب التالیفات: پایان‌نامه درباره رمانی که ژان پل سارتر به فارسی نوشت!

عجایب التالیفات: پایان‌نامه درباره رمانی که ژان پل سارتر به فارسی نوشت!

این مطلب در باره تقلب در انتشار یک کتاب به نام سارتر است و بی توجهی عمدی یا غیرعمد همه دست اندرکاران انتشارش و کتابخانه ملی و بعد بی توجهی دانشجویی که بر اساس آن پایان نامه نوشته و استاد راهنمایی که آن را تایید کرده است. بخش اول: مهدی جامی ماجرا این است که
ادامه مطلببازهم سرقت ادبی !

بازهم سرقت ادبی !

امروز صبح  از اخبار رادیو شنیدم که وزیر دفاع آلمان به دلیل مشکل دار بودن مدرک دکترا،   مورد مواخذه قرار گرفته است. او نه مدرک جعل کرده است و نه عنوان دکتری را خریداری کرده است. آنچه که تسو گوتنبرگ اشراف زاده را دچار معضل کرده است این است که  از منابعی استفاده کرده
ادامه مطلبسرقت ادبی

ويلسون ميزنر‍‍‌(۱) به جد يا طنز مي گويد :دزديدن از يك نويسنده سرقت ادبي است ، اما سرقت از چند نويسنده پژوهش است. فردي شايد به نيت ابطال! اين سخن كتابي از آقاي علي نقي منزوي را يكجا و بدون هيچ تغييري به نام خود منتشر كرده است و در صفحه حقوق نوشته است: حققه
ادامه مطلب