مطالب برچسب ‘ سیکدوشی ’

درخواست سبکدوشی

درخواست سبکدوشی

بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقای اشعری ریاست محترم سازمان متبوع با سلام خدای بزرگ را شاکرم که تقدیر را چنان رقم زد که پانزده سال در این سازمان فرهنگی فعالیت داشته باشم. در این مدت با مساعدت عده ای از همکاران ساعی سازمان ، بعضی طرح های مهم ملی و سازمانی ، تدوین و
ادامه مطلب