مطالب برچسب ‘ شهید چمران ’

به رنگ نور

به رنگ نور

بعضی ها چنانند و آنی دارند که اگر یک بار با ما ملاقات کنند چنان انقلابی در وجودمان می آفرینند که تا هستیم آن هم هست. چمران چنین بود . هر وقت یاد او در خاطرم می آید، سیل انرژی در وجودم سیلان می یابد. امروز هم که سالگرد شهادت  اوست چنین حالی دارم. حافظانه
ادامه مطلبآشنایی و بیگانگی

آشنایی و بیگانگی

آشنایی و بیگانگی به نام خدا بسیار تجربه کرده ایم که مکانها زمانها و انسانها تاثیر مستقیمی بر روح و روانمان دارند. نوجوان بودم که سعادت یار شد که دوبار با مرحوم علامه طباطبایی ملاقات داشته باشم –خود داستان زیبایی دارد که باید برایت در آینده بگویم- هر بار که آن صحنه ها به یادم
ادامه مطلب