مطالب برچسب ‘ عطف ’

گردانندگان عطف، سخن سید جمال را شنیده اند!

  گردانندگان عطف، سخن سید جمال را شنیده اند! چه نیازی است به عطف؟ نوشته شده برای عطف  در فروردین 91 هرچه زمان پیش می رود و بر تعداد نشریات علمی پژوهشی – کثرالله امثالهم – افزوده می شود ، اعتقادم به نشریاتی همچون عطف بیشتر می شود. مجلات علمی پژوهشی در خوشبینانه ترین برداشت
ادامه مطلب