مطالب برچسب ‘ علی مزینانی ’

یادی از مهربانی مهرورز

یادی از مهربانی مهرورز

انگار دیروز بود که پس از دوسال  او را در قلهک مجددا ملاقات کردم. علی مزینانی را از زمان تدریس روش تحقیق در  علوم پزشکی ایران می شناختم. دانشجوی پویا و با هوشی که در انتهای کلاس می نشست و بدش نمی آمد که گاهی شلوغ هم باشد. آن روز آمده بود تا برای کار
ادامه مطلب