مطالب برچسب ‘ مصر ’

طرح ترافیک تاریخی !

طرح ترافیک تاریخی !

ظاهرا صدور برگ عبور و مرور برای وسیله نقلیه سابقه تاریخی دارد . تصویر ذیل مربوط به جواز عبور مرور برای یک الاغ و صاحبش محمد بیک سرور در مصر است . این سند متعلق به سال 1873 میلادی است .



تاثیر

تاثیر

ایران و مصر از کشورهایی هستند که به لحاظ سابقه تمدنی و ظرفیتهای گوناگون وضعیت ویژه ای دارند .شاید در بین کشورهای اسلامی از نادر کشورهایی است که هم شان و اندازه کشورمان است.شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس  در مقایسه با مصر محلی از اعراب ندارند. براستی در این کشورها هنوز” ملت ” در مفهوم
ادامه مطلب