مطالب برچسب ‘ هیات تحریریه ’

دانش شناسی

  فراخوان مقاله برای فصلنامه دانش شناسی   دیشب هیات تحریریه فصلنامه دانش شناسی در محل دانشگاه آزاد شمال تهران تشکیل جلسه داد. قرار است اولین شماره این نشریه در زمستان امسال منتشر شود. امید است انتشار مداوم و منظم این نشریه علمی – تخصصی از صف طولانی مقالات در معدود مجلات این رشته بکاهد.
ادامه مطلب