مطالب برچسب ‘ کاسترو ’

سراب فیدل

سراب فیدل

دهه  شصت میلادی ، دوره ظهور مردانی بود که نامشان جهانی شد . بعضی از آنان برای بسیاری حالتی اسطوره ای یافتند. مردانی مثل ناصر ، مصدق ، کاسترو ، سوکارنو و… از آن میان تنها کسی که در قید حیات است  کاستروست. خوب به یاد دارم که در دوره دانشجویی ، آنانی که گرایش
ادامه مطلب