مدیریت

بین التعطیلین!

این داستان تعطیلی  بین التعطیلین هم چنان جایگاهی پیدا کرده است که آهسته آهسته شاید جنبه قانونی هم پیدا کند. امسال عملا تعطیلی عید 17 روز شده است. بحمدالله  به نظر می رسد ما  کل سالمان بین دو تعطیلی واقع شده است. اول تا سوم و چهارم فروردین که تعطیل رسمی است پس سال را  با تعطیلات آغاز می
ادامه مطلبچاپلوسی و تملق همچون یک روش!

در روزهای پایانی اسفند بر حسب روال معمول ومعهود کارها در ادارات عملا  تعطیل است. در همان روزها با تاکید و اصرار برای شرکت  در جلسه ای مشورتی دعوت شدم. با توجه به موضوع و شانیت و زمان  تعیین شده انتظارو امید ویژه ای از آن جلسه در ذهنم پدید آمد . با خود گفتم
ادامه مطلبتابلویی که خالقش 40 میلیون نفر بودند!

تابلویی که خالقش 40 میلیون نفر بودند! کشور ما در منطقه  خظرخیزی واقع است. در غربش کشوری  است که  سال هاست گرفتار فتنه و آشوب و اشغال  و انفجار انتحاری است. در اثر همین آشوبها بود که منابع موجود در کتابخانه ملی و موزه غنی آن  غارت شد.در شرقش کشوری است که زیر سایه ناتو
ادامه مطلبقبض و بسط آمار با شکنجه اعداد

تیتر درشت شماره اخیر کتاب هفته (171) “بازتاب رشد سرانه مطالعه ” است. وزیر ارشاد اعلام فرموده اند که : “مطالعه در کشور به 5/18 دقیقه ارتقاء یافته است” .  پس از اعلام این پیروزی میمون و مبارک از سوی ناشران و خبرگان نیز تحلیل های مغتنمی ارائه شده که علت این رشد مقبول را
ادامه مطلب