تعامل

ما عاشق و بی‌دل و فقیریم

هم کودک و هم جوان و پیریم

این تعامل ملایم در عالم بزرگسالان به جنگ و تخاصم می انجامد

نظر بدهيد