اشخاص

چه خوش بی مهربانی هر دوسر بی!

چه خوش بی مهربانی هر دوسر بی!

در وب سایتها برای این عکس دو عکاس نام برده شده : سید اسماعیل موسوی و نیما ژولیدهمهربانی کودکانه

مهربانی کودکانه

مهربانی کودکانهچه!

چه!

در پاریس و لندن و رم و در دهلی و کوالالامپور و جاکارتا عکس چگوارا با همان شدتی رایج است که در بوینس آیرس و هاوانا و سرتاسر آمریکای لاتین. به راستی این چه حکمتی است که فردی چنین قهرمانانه بر صدر یاد و اندیشه می نشیند و فارغ از ایدئولوژی و ملیتی خاص می
ادامه مطلب