حکمت ها و حکایت ها

حال گل

گفتمش حالت چطور است؟     گفت : عالیست .                           حال گل …..                                      حال گل در دست چنگیز مغول. قیصر امین پورمسمومیت!

دیر زمانی است در این دیار ، کتاب هایی که تاریخ مصرفشان گذشته است خوانندگان را دچارمسمومیت می کند!شفافیت!

آدم خوب يا بد وجود ندارد، بعضی کمی خوبتر يا کمی بدترند، اما عامل تحريک همه بيشتر سوءتفاهم است تا سوءنيت، يک‌جور نابينائی نسبت به آنچه در قلبهای يکديگر می‌گذرد. هيچکس ديگری را به ديده واقعيت نمی‌بيند بلکه همه از محدوده نقصهای ضمير و نفس خود به ديگران می‌نگرند. ما همه در زندگی خود يکديگر
ادامه مطلبدیدار

دیدار نیما یوشیج نشریه‌ی آفتاب تابان، شماره‌ی ۲۴ به تاریخ شنبه ۴ مهرماه ۱۳۲۱ صبح زود پیش حاجی خان ‌بیک رفتیم. راهروی خانه او دلگشا بود. از جنگل ناگهان وارد پرچین ‌ها می شد. تمشک ‌ها که هنوز میوه داشتند اطراف زمین سفت و مرطوب قشلاقی را گله به گله، احاطه کرده بودند. رنگ کور و تیره آنها هم
ادامه مطلبانواع دروغ

نواع دروغ از دکتر عباس توفیق در شماره 9 مجله هفتگي توفيق . سال 1350 دروغ هم مثل خيلي ديگرازاحتياجات روزمره اجتماع ماانواع واقسام دارد: نوع اول دروغ اينستکه: من دروغ ميگويم. من ميدانم که دروغ ميگويم. ولي شما نميدانيد که من دروغ ميگويم: اين يک دروغ طبيعي است که درهمه کشورها هم همينطور است.
ادامه مطلبنصیحت بودا

  بودا به دهی سفر كرد . زنی كه مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد . بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن شد . كدخدای دهكده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت : «این زن، هرزه است به خانه‌ی او نروید » بودا به كدخدا
ادامه مطلباندیشه

بسیاری از مردم فکر می کنند که می اندیشند، در حالی که در حقیقت پیش فرض های خود را از نو مرتب می کنند. ویلیام جیمزمقدس سازی

نلسون ماندلا خطاب به ملت افریقای جنوبی: از من موجود مقدسی نسازید بگذارید اشتباهاتم را جبران کنمPower

The strongest and most effective force in guaranteeing the long-term maintenance of power is not violence in all the forms deployed by the dominant to control the dominated, but consent in all the forms in which the dominated acquiesce in their own domination. Robert Frost Read more: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/robertfros120456.html#ixzz1gZqMPX3mبزهای بلاگردان

بزهای بلاگردان

از اینیاتسو سیلونه  نان وشراب ، فونتامارا و یک مشت تمشک را خوانده بودم. این هفته موفق شدم کتاب ارزشمند مکتب دیکتاتورها را با ترجمه خوب مهدی سحابی بخوانم. سیلونه ، اینیاتسو. مکتب دیکتاتورها . ترجمه مهدی سحابی . (تهران: نشر ماهی ، 1386). عده ای این کتاب داستان وار را با شهریار ماکیاول مقایسه
ادامه مطلب