عدالت

عدالت!
کاری از سلاومیر اسویتاسکی از چک

يك نظر براي “عدالت”

  1. فتوحی گفت:

    کاریکاتور را همیشه دوست داشتم چون انسان را به فکر وا می دارد برخی وقتها حتی برداشت های متفاوتی از دیدن یک کاریکاتور دارم ولی زمان فکر کردن را دوست دارم .
    مردمانی با لباسهای فاخر و نماد تکنولوژی در شهر می دوند و فقیری با ساده دلی می آید و نمی داند باید در این عدالت سر بدهد تا بتواند حرکت کند و…

نظر بدهيد