شکنجه دوباره اعداد

شکنجه دوباره اعداد !
وزیر ارشاد اعلام فرموده اند که ” 70 درصد از كتاب هاي منتشر شده در دوره قبل داراي انحرافات اساسي هستند”

دوباره مثل اینکه یا در درک عدد دچار مشکلیم یا نمی دانیم وضع نشر کشور چکونه است یا معنای مشکل اساسی را نمی دانیم.

سال هاست که نشر قرآن کریم و مفاتیح بیشترین عنوان و تیراژ را در کشور داراست. با کمی تامل می توان دریافت که بیش از سی درصد کتب نشر یافته در کشور به کتبی مثل قران و مفاتیح و کتابهای فقهی و حدیثی و مذهبی تعلق دارد که علی القاعده از نظر ایشان نباید مشکلی داشته باشد.  بقیه حوزه ها که شامل موضوعاتی نظیر  فناوری و علوم محض و ادبیات و… حتی خیل عظیم کتب کمک درسی از نظر ایشان  دارای مشکل اساسی هستند.  پیدا بفرمایید مشکل اساسی را و یاتفسیر فرمایید ۷۰ درصد را! تالیفات ما کتابدران نیز بدون آنکه خود بدانیم جز مشکل داران است !

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت 1388ساعت 3:28  توسط فریبرز خسروی گفتگو

نظر بدهيد