زندگی

در خیابان های دهلی زندگی در جریان است . جریانی متفاوت تر از  پایتخت های  سایر کشورها !

آرایشگر.jpg2

 

 

حمام دهلی

 

 

نظر بدهيد