شعر

گریه سیب

گریه سیب

شب فرو می افتاد به درون آمدم و پنجره ها رابستم باد با شاخه در آویخته بود من در این خانه تنها تنها غم عالم به دلم ریخته بود ناگهان حس کردم که کسی آنجا بیرون در باغ در پس پنجره ام می گرید صبحگاهان شبنم می چکید از گل سیب هوشنگ ابتهاجآیینه شکسته

آیینه شکسته

آیینه شکسته اشکیم و حلقه در چشم، کس آشنای ما نیست در این وطن چه مانیم دیگر که جای ما نیست چون کاروان سایه رفتیم ازین بیابان زان رو درین گذرگاه نقشی ز پای ما نیست آیینه شکسته بی روشنی نماند گر دل شکست ما را نقص صفای ما نیست با آن که همچو مجنون
ادامه مطلبهم رونق زمان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

شعر ماندگاری از سیف الدین فرغانی که در دوره ایلخانان و مغولان در قرن هفتم و هشتم می زیسته است . این مفاهیم جاودانه است. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد وین بوِم محنت از پی آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد باد خزان
ادامه مطلبشاگرد تنبل

از: ژاک پره ور شاعر فرانسوی ، ترجمه مریم رئیس دانا با سر مي گويد نه در دل اما آري آري به تمام آن چه دوست دارد نه , به معلم برپاست از او سؤال مي كنند همه جور سؤالي ناگهان خنده اي بي احتيار دربرش مي گيرد و همه چيز را پاك مي كند
ادامه مطلببهانه

بهانه : هوشنگ ابتهاج ای عشق همه بهانه از توست من خامشم این ترانه از توست آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه ی شبانه از توست من انده خویش را ندانم این گریه ی بی بهانه از توست ای آتش جان پاکبازان در خرمن من زبانه از توست افسون شده ی تو را زبان نیست
ادامه مطلبمکتب آزادگی

از نوجوانی این شعر استاد شفیعی کدکنی را خیلی دوست داشته ام. باز در خاطره‌ها، یاد تو ای رهرو عشق شعلة سرکش آزادگی افروخته است یک جهان، بر تو و بر همت و مردانگی‌ات از سر شوق و طلب، دیدة جان دوخته است نقش پیکار تو، در صفحة تاریخ جهان می‌درخشد، چو فروغ سحر از
ادامه مطلببوسه باران

بوسه باران

بوسه باران از استاد شفیعی کدکنی غیر از این داغ که در سینه سوزان دارم چه گل از گلشن عشق تو به دامان دارم ؟ این همه خاطر آشفته و مجموعه ی رنج یادگاری ست کزان زلف پریشان دارم به هواداریت ای پاک نسیم سحری شور و آشفتگی گرد بیابان دارم مگذر ای خاطره ی
ادامه مطلبعزا بر خود کنیم!

عزا بر خود کنیم!

مناسبت ها و وقایع تاریخی انگیزه های خوبی هستند برای بازکاوی و مرور . این دو روزه به مناسبت تاسوعا و عاشورا فرصتی پدید آمد که چند کتاب و نوشته را مجددا مرور کنم . از آن میان نوشته های مرحوم مطهری و شریعتی همچون گذشته برایم گرمی بخش بودند. بعداز ظهر دیروز در مجلس
ادامه مطلباشک زبان بسته

اشک زبان بسته

کاش سوی تو دمی رخصت پروازم بود تا به سوی تو پرم بال و پری بازم بود یاد آن روز که از همت بیدار جنون زین قفس تا سر کویت پر پروازم بود دیگر اکنون چه کنم زمزمه در پرده عشق دور از آن مرغ بهشتی که هماوازم بود همچو طوطی به قفس با که
ادامه مطلبمن ندانم راستی ماهیت تاریخ چیست؟

رسم دنیا جمله تکرار است اندر کارها / تا چه زاید عاقبت زین رسم و این تکرار ها ؟ بس حوادث چشم ما بیند که نو پنداردش / لیک چشم پیر دنیا دیده آن را بارها پایه تاریخ را خشت وقایع کرده است / وین بنای کهنه پی را ، منشیان معمارها برده بسیار از
ادامه مطلب